Wyłączenie odpowiedzialności

Spread the love

Wyłączenie odpowiedzialności

PRZED SKORZYSTANIEM Z TEJ WITRYNY PROSIMY O PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Prawa autorskie do zawartości witryny © 2021 ICM sp. z o.o. Informacje zawarte na tej stronie mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania.

Zawartość strony

Firma ICM sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nieponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość przedstawianych informacji. Wszelkie roszczenia za szkody wynikające z zastosowania jakichkolwiek przedstawionych informacji, w tym informacji, które są niekompletne lub niepoprawne, zostaną odrzucone.

Przedstawiane oferty nie są wiążące i nie niosą ze sobą żadnych zobowiązań. Niektóre fragmenty stron lub cała publikacja, w tym oferty i informacje mogą zostać poszerzone, zmienione lub częściowo bądź w całości usunięte przez firmę ICM sp. z o.o. bez uprzedniego powiadomienia.

Rekomendacje i odnośniki

Firma ICM sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których odnośniki można znaleźć na tej witrynie, za wyjątkiem sytuacji, w których firma ICM sp. z o.o. posiada pełen zakres wiedzy na temat nielegalnej zawartości danej strony i byłaby w stanie zapobiec odwiedzaniu tej strony przez użytkowników witryny https://point24.com.pl. W przypadku szkód wywołanych wykorzystaniem informacji zawartych na tych stronach, odpowiedzialność za wywołane szkody może ponieść jedynie autor danej strony, a nie autor odnośnika, który do tej strony prowadzi.

Prawa autorskie

Firma ICM sp. z o.o. nie zamierzała publikować żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi. Jeśli nie było to możliwe, zamieszczona została informacja o prawach autorskich obejmujących dany obiekt. Wszelkie prawa do materiałów stworzonych przez firmę ICM sp. z o.o. są zastrzeżone. Kopiowanie lub wykorzystywanie obiektów takich, jak wykresy, dźwięki lub tekst w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez uprzedniej zgodny firmy ICM sp. z o.o. jest zabronione.

Polityka prywatności

Dane osobowe lub firmowe (adres email, imię/nazwa, adresy) są podawane przez użytkowników dobrowolnie. Wykorzystywanie adresów pocztowych i adresów email, numerów telefonicznych oraz faksów w celach marketingowych jest zabronione. Wobec osób przesyłających niechciane wiadomości (spam) podejmowane będą kroki prawne. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności obejmującą niniejszą witrynę internetową.

Moc prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest częścią witryny internetowej, z której użytkownik został przekierowany tutaj. Jeśli fragmenty lub pojedyncze zapisy tego oświadczenia są niezgodnie z prawem lub niepoprawne, nie wpływa to na zawartość i moc prawną pozostałych części tego oświadczenia.

Aby skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o firmie ICM sp. z o.o., naszych produktach, usługach lub polityce prywatności, prosimy o skorzystanie z poniższych danych kontaktowych.

ICM Sp. z o. o.

Ul. Puławska 246/54,

02-684 Warszawa

NIP: 6751462678

REGON 122424056

KRS 0000399246

+48 880 008 844

Polska

Potwierdzenie

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA PRZECZYTANIE I ZROZUMIENIE ORAZ PRZYJĘCIE TREŚCI ZAWARTEJ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O WYŁĄCZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI A TAKŻE ZGADZA SIĘ NA WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY, DO KTÓRYCH NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SIĘ ODNOSI. Firma ICM Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do tego oświadczenia w dowolnym momencie.