Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SKLEPU POINT24.COM.PL

§ 1

 1. Sklep internetowy pod adresem internetowym point24.com.pl (dalej: Sklep) prowadzony jest przez spółkę ICM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 246 lok. 54, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000399246.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumentów korzystających ze Sklepu internetowego.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest ICM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 246 lok. 54 (KRS 0000399246), NIP: PL 675-146-26-78
 4. Dane osobowe o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, usunięcia oraz usunięcia konta użytkownika w serwisie. 
 5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 2

 1. Sklep point24.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
 3. Właścicielem wszystkich produktów oferowanych przez Sklep jest spółka ICM sp. z o.o. 
 4. Za pośrednictwem Sklepu zarejestrowani Klienci mogą dokonywać zakupu oferowanych przez sklep produktów znajdujących się w aktualnej ofercie handlowej Sklepu.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim dokonaniu przez Klienta rejestracji oraz złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Rejestracja użytkownika jest równoznaczna potwierdzeniu ukończenia 18 roku życia przez rejestrującego się Klienta.
 7. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie odbywa się za pomocą Formularza Zamówień
 8. Cena produktu zawiera podatki. Cena zamówionego produktu nie zawiera kosztów dostawy. O łącznej cenie produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 10. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień. 
 11. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 12. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem point24.com.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

 

§ 3

 1. Celem złożenia zamówienia Klient na stronie Sklepu wybiera liczbę egzemplarzy produktu i klika „dodaj do koszyka”. Po upewnieniu się, że w koszyku znajdują się produkty, które Klient zamierza zakupić należy w koszyku kliknąć „realizuj zamówienie” oraz wybrać jeden ze sposobów dostawy towarów. 
 2. Przy dokonywaniu zakupów prosimy o kierowanie się wyłącznie opisem produktu. Zdjęcia produktów zamieszczane przy ofertach zamieszczane są jedynie w celach poglądowych. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny, z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.
 3. Sklep akceptuje następujące formy płatności: płatność gotówką przy odbiorze osobistym, przedpłata przelewem na konto sklepu lub płatność internetowa za pośrednictwem T pay. 
 4. Celem otrzymania przez Klienta faktury VAT należy poinformować o tym Sklep w trakcie składania zamówienia wybierając lub wpisując dane niezbędne do wystawienia prawidłowej faktury VAT bądź mailowo niezwłocznie po dokonaniu zakupu, podając jednocześnie wszystkie dane niezbędne do prawidłowego jej wystawienia.
 5. Zamówienie jest wiążące dla stron, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być dostarczony oraz numeru telefonu i adres e-mail. 
 6. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sklep skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania złożonego Zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji. 
 8. Odbiór złożonego oraz zrealizowanego zamówienia może być dokonany osobiście przez Klienta w wyznaczonym przez Sklep punkcie odbioru produktów bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym otrzymaniu przez Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem, że zamówione produkty gotowe są do odbioru. 
 9. Zamówione produkty są przygotowane do odbioru osobistego w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. 
 10. Pełna lista punktów odbioru produktów dostępna jest w zakładce „Dane firmy” – „Adresy do odbioru osobistego produktów”.
 11. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia. Towar wysyłany jest do klienta w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu przez Sklep wpłaty należnej ceny. 
 12. Dostawa produktów do klienta na terenie Polski kosztuje 18,00 PLN brutto za paczkę do 30 kg oraz o wymiarach nie przekraczających 70 x 50 x 50 cm. W przypadku gdy zamówione towary nie będą spełniać tych wymogów skontaktujemy się z klientem w celu weryfikacji metody lub kosztu dostawy. Dla przesyłek niestandardowych koszt dostawy wyliczany jest indywidualnie. O wysłaniu przesyłki Klient zostanie powiadomiony mailowo dnia jej nadania. 
 13. Złożone zamówienia nieopłacone w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia zostaną anulowane bez konsultacji z klientem. Klient zostanie poinformowany po anulowaniu zamówienia. 
 14. Sklep zastrzega, że w wyjątkowych sytuacjach realizacja zamówień może się przedłużyć maksymalnie do 5 dni roboczych.
 15. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem kuriera kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan opakowania przesyłki przy kurierze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub taśmy zabezpieczającej należy spisać z kurierem protokół reklamacyjny oraz bezwłocznie skontaktować się z pracownikiem Sklepu. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. 
 16. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

 

§ 4

 1. Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży. W takim wypadku Klient powinien w terminie 14 dni od odebrania towaru złożyć sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
 2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar jest kompletny, nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony czy uszkodzony. 
 3. Odesłanie zamówienia następuje na koszt kupującego. Może on wybrać dowolną formę wysyłki (najwygodniejszą dla siebie). Sugerujemy aby była to przesyłka rejestrowana (polecona). 
 4. Środki zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 

§ 5

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony produkt jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany produktu na inny wskazany w złożonym zamówieniu.
 2. Jeżeli po otrzymaniu produktu Klient stwierdzi w nim wady, może złożyć reklamację, jednocześnie odsyłając wadliwy produkt na adres siedziby Spółki. Klient zobowiązuje się do skontaktowania się ze Sklepem celem omówienia metody dostawy reklamowanego produktu.
 3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę wraz z opisem stwierdzonej wady towaru. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, uszkodzony towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. 
 4. W przypadku braku na stanie zamówionego produktu Sklep zastrzega możliwość anulowania zamówienia. Sklep informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego.

 

§ 6

 1. Wszystkie zdjęcia umieszczone na stronie sklepu point24.com.pl są własnością spółki ICM sp. z o.o. oraz elementem reklamowym i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zabrania się, bez pisemnej zgody właściciela Sklepu, kopiowania jakichkolwiek materiałów dostępnych na stronie Sklepu (w szczególności zdjęci i opisów).
 2. Kontakt ze sklepem jest możliwy poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie, wysyłając e-mail na adres: office@icm-invest.pl oraz pod numerem telefonu: + 48 880 008 844.
 3. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 4. Firma stosuje się do wszystkich obowiązujących zarówno w prawodawstwie krajowym, jak i Unii Europejskiej przepisów, dyrektyw, rozporządzeń, wytycznych dotyczących dokonywania sprzedaży wysyłkowej, zawierania umów na odległość i przez sieć Internet. W szczególności sprzedaż odbywa się przy uwzględnieniu postanowień ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), jak również innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Klient będący konsumentem posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

 

Regulamin opublikowany dnia 30.05.2018 aktualizowany 30.05.2018

Załączniki:

 1. Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego
 1. Pouczenie o odstąpieniu od umowy
 2. Formularz odstąpienia od umowy