Urządzenia do ekstrakcji CO2 w postaci nadkrytycznej Brak produktów w kategorii

Urządzenia do ekstrakcji CO2 w postaci nadkrytycznej

Użycie nadkrytycznego CO2 do przeprowadzenia ekstrakcji roślin, ziół, przypraw i innych produktów naturalnych daje wiele korzyści w stosunku do użycia tradycyjnych ciekłych rozpuszczalników. CO2 przechodzi w stan nadkrytyczny w podwyższonej temperaturze i ciśnieniu, w którym nie ma już właściwości cieczy lub gazu. Staje się w ten sposób "płynem" w stanie nadkrytycznym (SF). W tych warunkach, płyn SF posiada wiele tych samych cech co ciekły rozpuszczalnik jednak z korzystniejszymi właściwościami dyfuzyjnymi, a regulacja ciśnienie pozwala na kontrolę zdolności rozpuszczania. Nie ma potrzeby, aby przeprowadzić etap destylacji po powrocie do ciśnienia atmosferycznego, ponieważ CO2 staje się gazem i może być poddany recyklingowi. To oznacza, że w ekstrakcie nie ma resztkowych rozpuszczalników. Biorąc pod uwagę, że zdolność rozpuszczania w płynie jest uzależniona od ciśnienia, możliwe jest "frakcjonowanie" i uzyskania wielu frakcji z jednego surowca. Nie jest to możliwe, przy tradycyjnej pracy z ciekłym rozpuszczalnikiem oraz w normalnym procesie destylacji. Firma Supercritical Fluid Technologies oferuje również szkolenia z każdego typu systemu, który można dostosować do konkretnego zastosowania.
Ekstraktor jest przeznaczony do przeprowadzania ekstrakcji cieczą w stanie nadkrytycznym. Możliwe jest prowadzenie procesu w pojedynczym lub opcjonalnie w dwóch 10 litrowych naczynkach ekstrakcyjnych z jednym lub dwoma separatorami. Budowa aparatu ma cechy, które ułatwiają przejście z urządzeń w skali laboratoryjnej do większych systemów produkcyjnych.
Konfiguracja aparatu umożliwia ekstrakcję za pomocą dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym (SCCO2) przy użyciu 10 litrowego naczynka(-ek) w pojedynczej lub podwójnej konfiguracji przy warunkach pracy do 690 barów i 120°C. System zawiera jedno lub dwa oddzielne naczynka ekstrakcyjne, pneumatyczną pompę CO2 ze zintegrowanym wstępnie agregatem chłodzącym (na bezwodny płyn chłodniczy) w celu zwiększenia wydajności pompowania, i wszystkich powiązanych zaworów i przewodów rurowych. System jest zamontowany na ruchomej ramie stalowej malowanej proszkowo. Ciśnienie jest kontrolowane w naczynku (naczynkach) ekstrakcyjnym (ekstrakcyjnych) oraz w separatorze (separatorach) za pomocą zaworów sterujących typu KämmerTM i elektrycznych wymienników ciepła.